MZKS UNIA NOWA SARZYNA
KOMUNIKAT ! E-mail
Wednesday, 29 July 2020

 

KOMUNIKAT!

 

Zarząd Klubu  informuje, że w dniu 17.08.2020r. odbędzie się

WALNE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE WYBOCZE CZŁONKÓW

Miejsko Zakładowego Klubu Sportowego „UNIA” Nowa Sarzyna

 

 Zebranie odbędzie się w poniedziałek 17.08.2020r. w  świetlicy   klubowej w nw. terminach:

·         I termin  godz. 1600

·         II termin godz. 1630

 

Program Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Wyborczego Członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna:

1. Otwarcie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przedstawienie Regulaminu WNZW

6. Zatwierdzenie Regulaminu WNZW

7.  Wybór komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

     8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:

     a) skrócenie kadencji obecnego Zarządu Klubu

     b) głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu

    9. Wybór Prezesa Klubu.

   10. Wybór  Członków Zarządu Klubu

   11. Wybór Członków  Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego

   12. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

   13. Zamknięcie obrad

 

 

Serdecznie zapraszamy Członków Klubu do udziału

w Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym.

 

 

Zarząd MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

 

 
wstecz   dalej »
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny mecz

 vs.

20. kolejka V ligi

Azalia W. Zarczycka - UNIA -:-

wiosna 2021 r.

 

Poprzedni mecz

 vs.

19. kolejka V ligi

Bukowa Jastkowice - UNIA 0:6

niedziela 22.11., godz. 13:00