MZKS UNIA NOWA SARZYNA
Pływalnia E-mail

BASEN KĄPIELOWY MZKS UNIA

 

 

 

 SEZON KĄPIELOWY

LATO 2019

na  Odkrytym Basenie Kąpielowym

MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

 

Basen czynny codziennie od godz. 1000 do 1900


Ceny biletów:

 

Posiadacze kartu dużej rodziny

 

Normalny

  10 zł

  7 zł

 

Ulgowy

(młodzież szkolna i akademicka oraz emeryci i renciści)

  7 zł

  5 zł

 

Dla dzieci do lat 7.

(pod opieką osoby dorosłej z ważnym biletem).

  5 zł

  0 zł

 

OKRESOWY - DWUGODZINNY

(upoważnia nabywcę do wstępu na basen

w godzinach od 1700 do 1900)

  5 zł

 

 

Ceny karnetów: (KARNETY MOŻNA NABYĆ W KSIĘGOWOŚCI KLUBU)

 

Lp.

 

Rodzaj karnetu

na cały sezon kąpielowy

na jeden miesiąc

1.

Normalny (dla dorosłych)

350 zł

200 zł

2.

Ulgowy (dla dzieci i młodzieży)

250 zł

150 zł

 

 

Prawo do bezpłatnego wejścia na Odkryty Basen Kąpielowy posiadają:

1.        Członkowie MZKS „Unia” Nowa Sarzyna za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej na rok 2019 r.

2.       Zawodnicy MZKS „Unia” posiadający ważną Legitymację Sportowca na rok 2019

3.       Posiadacze karty „Sponsora Klubu na 2019 rok”.

 

REGULAMIN BASENU

1.  Basen Kąpielowy jest obiektem Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie administrowanym i zarządzanym przez MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.

2.  Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub  inny dokument uprawniający do przebywania na terenie pływalni.

3.  Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni  tylko pod opieką dorosłego opiekuna. 

4.  Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających na terenie pływalni zabrania się :

·         wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

·         wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

·         palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych poza wyznaczoną strefą,

·         wprowadzania zwierząt,

·         skakania do wody z rozbiegu, popychania i wrzucania innych osób do wody,

·         zaśmiecania i zanieczyszczania basenów, miejsc do leżakowania oraz pomieszczeń sanitarnych,

·         niszczenia urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie pływalni,

·         przekraczania strefy dla nie umiejących pływać przez osoby nie posiadające tej umiejętności.

·         wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie gdy jest wywieszona flaga czerwona lub zdjęta biała

5.    Przed wejściem do wody należy obowiązkowo umyć się pod natryskiem.

6.     Osoby korzystające z pływalni obowiązani są ściśle stosować się do poleceń ratowników WOPR pełniących dyżur na basenie.

7.    Ratownicy WOPR są oznakowani ubiorem w kolorze pomarańczowym z emblematem „WOPR”.

8.    Na terenie pływalni obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze.

9.    Osoby niszczące urządzenia i wyposażenie pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

10. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy regulaminu będą usuwane z terenu basenu kąpielowego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia..

11. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu kąpielowego Zarząd Klubu nie ponosi odpowiedzialności.

12. Oznaczenia obowiązujące na terenie pływalni:

 FLAGA CZERWONA  zakaz kąpieli

 FLAGA BIAŁA           – kąpiel dozwolona


 

Zdjęcia pływalni można obejrzeć w fotogalerii serwisu - kliknij tutaj

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny mecz

 vs.

20. kolejka V ligi

Azalia W. Zarczycka - UNIA -:-

wiosna 2021 r.

 

Poprzedni mecz

 vs.

19. kolejka V ligi

Bukowa Jastkowice - UNIA 0:6

niedziela 22.11., godz. 13:00