MZKS UNIA NOWA SARZYNA
KOMUNIKAT ! E-mail
Autor: Zbigniew Hatylak   
Thursday, 30 April 2020

Wznawiamy zajęcia treningowe dla  młodzieżowych drużyn piłkarskich z zachowaniem szczególnych warunków higieny  i  przy bezwzględnym przestrzeganiu wytycznych  dotyczących  epidemii.

Zainteresowanych zawodników drużyn młodzieżowych prosimy o kontakt telefoniczny z trenerem Zdzisławem Baranem celem dopracowania harmonogramu zajęć treningowych

 (tel. 512 430 275). 

 

ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ TERNINGOWYCH  w I OKRESIE  tzw. "odmrażania sportu":

1.Miejsce treningu: w miesiącu maj - obiekt ORLIK 2012 przy MOSiR w Nowej Sarzynie

2.Zajęcia są organizowane w wcześniej wyznaczonych grupach ( 5 zawodników + trener)

3. Trener opracowuje i powiadamia zawodników (SMS)  o terminie zajęć dla poszczególnych  podzielonych grup. Trener jest zobowiązany do prowadzenia dzienniczka zajęć. (lista obecności  i rodzaj wykonywanych ćwiczeń)

4. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni na obiekcie (zawodnik bezpośrednio przychodzi z domu na trening i po treningu wraca do domu).

5. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed i po treningu (stolik z płynem przy wejściu na boisko)

6. Czas zajęć dla jednej grupy  35 minut (30’ trening + 5’ na opuszczenie obiektu)

7.Zawodnik przyjeżdża na wyznaczone zajęcia nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczonym terminem, zaraz po treningu opuszcza teren obiektu.  Tak  aby zawodnicy z dwóch grup nie mieli ze sobą kontaktu.

(szczegółowy grafik  zajęć opracowany przez trenera  podawany jest  zawodnikom  SMS oraz publikowany jest na klubowej stronie internetowej)
8. Zawodnik przyjeżdża na trening obowiązkowo w masce, w trakcie treningu zdejmuje ją, ale po zajęciach obowiązkowo po zdezynfekowaniu rąk zakłada maskę na twarz  
9. Obowiązuje maksymalne ograniczenie  kontaktu  rękami z  piłkami i  sprzętem treningowym. Każdorazowo po zakończonych zajęciach grupowych  używany sprzęt podlega dezynfekcji.
10. Odległość między zawodnikami i trenerem powinna wynosić min 2 metry – każdy zawodnik  przebywa w przygotowanej oznaczonej strefie z własną butelką napoju.
11.Zaleca się, aby rodzic  przed treningiem mierzył temperaturę zawodnika i decydował o jego uczestniczeniu w zajęciach.

Planowany harmonogram  tygodniowych zajęć treningowych  

(- ostateczny, obowiązujący  plan zajęć zostanie podany  w dniu 04.05.2020r.)

Wtorek

05.05.br

1600-1635

 Młodzik - I grupa (6 zawodników + trener)

Wtorek

05.05.br

1640-1715

 Młodzik - II grupa (6 zawodników + trener)

Wtorek

05.05.br

1720-1755

 Młodzik - III grupa (6 zawodników + trener)

Wtorek

05.05.br

1800-1835

 Junior - I grupa (6 zawodników + trener)

Wtorek

05.05.br

1840-1915

 Junior - II grupa(6 zawodników + trener)

Wtorek

05.05.br

1920-1955

 Junior - III grupa (6 zawodników + trener)

Środa

06.05.br

1600-1635

 Młodzik - I grupa (6 zawodników + trener)

Środa

06.05.br

1640-1715

 Młodzik - II grupa (6 zawodników + trener)

Środa

06.05.br

1720-1755

 Młodzik - III grupa(6 zawodników + trener)

Czwartek

07.05.br

1600-1635

trampkarz  - I grupa(6 zawodników + trener)

Czwartek

07.05.br

1640-1715

trampkarz - II grupa(6 zawodników + trener)

Czwartek

07.05.br

1720-1755

trampkarz - III grupa (6 zawodników + trener)

Piątek

08.05.br

1700-1735

 Junior - I grupa (6 zawodników + trener)

Piątek

08.05.br

1740-1815

 Junior - II grupa (6 zawodników + trener)

Piątek

08.05.br

1820-1855

 Junior - III grupa (6 zawodników + trener)

 

 

 

 

 
Wspomnień ciąg dalszy - lata 1983 - 1999 E-mail
Autor: redakcja   
Monday, 27 April 2020

Sezon 1983/84 – III liga ( trener Michał Paszek)

w górnym rzędzie od lewej: kierownik sekcji Władysław Skwirut, Prezes Klubu Władysław Gamoń, Zbigniew Piech, Zbigniew Dec, Zdzisław Makowiecki, Stanisław Bigas, Ryszard Kręcidło, Janusz Bajda, Andrzej Babsk, Czesław Dec, Jerzy Mierzwiński, Jan Sroka, II trener Andrzej Wojnarowicz, I trener Michał Paszek, Wiceprezes Wacław Majewski.

w dolnym rzędzie: Jan Paszek, Wiesław Bigas, Franciszek Strojek, Franciszek Lisowiec, Zbigniew Mieleszko, Tadeusz Kusy, Zbigniew Hatylak, Jan Pytel, Stanisław Paszek.

 

  

SEZON 1985/86–IV LIGA (awans do III ligi) – trener Aleksander Krzysztoń)

w górnym rzędzie: II trener Andrzej Tomczyk, I trener Aleksander Krzysztoń, kierownik drużyny Augustyn Wojnar, Zdzisław Makowiecki, Franciszek Linek, Jan Tarnawski, Czesław Dec, Jerzy Węglarz,  Prezes Klubu Wacław  Majewski, Wiceprezes Józef Sanetra, masażysta Wojciech Żurek.

w dolnym rzędzie: Janusz Bajda, Ryszard Kręcidło, Wiesław Bigas, Zenon Janiec, Zbigniew Hatylak, Jan Sroka, Franciszek Strojek, Jarosław Szałas, Janusz Gramatyka.

 

sezon 1986/87 – III liga ( trener Jan Paul)

w górnym rzędzie: J. Bajda, A. Babski,  kierownik Wł. Skwirut, Z. Makowiecki, W. Kiszka, W. Grot, …,  …,  …,  J. Węglarz, St. Bigas, trener Jan Paul.

w dolnym rzędzie J. Sroka, Fr. Linek, Fr. Strojek,  B. Droń, Z. Baran, K.Łach, R. Krecidlo.

 

Sezon 1990/1991 (Pogoń Leżajsk – Unia)

 

Sezon 1990/1991 (Kolbuszowianka- Unia)

Jan Pytel, Piotr Słówko, Jan Tarnawski, Wiesław Federkiewicz, Jan Sroka, Krzysztof Indycki, Krzysztof Łach, Marek Zieliński, Zbigniew Mieleszko, Jan Wojtaś, Zdzisław Baran.

 

 Sezon 1991/1992 – IV liga

 

Sezon 1992/1993 – IV liga

w górnym rzędzie:  Tadeusz Sarzyński, Stanisław Bednarz, Zdzisław Baran, Krzysztof Zybura, Wiesław Federkiewicz, Krzysztof Łach, Jan Sroka.

w dolnym rzędzie: Marek Zieliński, Jan Wojtaś, Bartłomiej Droń, Krzysztof Stańko, Artur Tomczyk.

 

Sezon 1995/1996 – IV liga (Kolbuszowianka –Unia)

Stanisław Kuczek, Artur Zastawny, Robert Dubiel, Rafał Paul, Wiktor Leja, Jan Zybura, Stanisław Bednarz, Tomasz Ziarek, Marek Zieliński, Zdzisław Baran, Krzysztof Stańko.

 

  

Sezon 1997/1998– III liga
od lewej: Jan Zybura, Wiesław  Federkiewicz, Dariusz Szmuc, Marek Zieliński, Janusz Gramatyka, Rafał Paul, Mariusz Filip, Artur Tomczyk, Grzegorz Sudoł, Norbert Król, Artur Lebioda.
 
Sezon 1998/99 – IV liga
W górnym rzędzie od lewej: Stanisław Bednarz, Paweł Kowalczyk, Artur Zastawny, Mirosław Nowak, Wiktor Leja.
W dolnym rzędzie od lewej: Remigiusz Konior, Krzysztof Stańko, Artur Tomczyk, Krzysztof Cebula, Robert Dubiel, Tomasz Ziarek.
 
  
Sezon 1998/99 – IV liga

 
 
Wspomnień ciąg dalszy - lata 1978-1983 E-mail
Autor: redakcja   
Friday, 24 April 2020

sezon 1978/79 - IV liga  (trener  Jan Paul)
– w górnym rzędzie od lewej: Lubomir Rozalski, Jan Sroka, Stanisław Bigas, Andrzej Tomczyk, Tadeusz Kusy, Zbigniew Hatylak,
- w dolnym rzędzie od lewej: Antoni Szymula, Ryszard Kręcidło, Jerzy Mierzwiński, Janusz Sarzyński, Jan Paszek.

 

sezon 1979/80 - IV liga (trener Jan Paul)
– w górnym rzędzie od lewej: Zbigniew Hatylak, Janusz Bajda, Bogusław Raś, Stanisław Brusik, Andrzej Tomczyk, Zdzisław Makowiecki,
- w dolnym rzędzie od lewej: Janusz Sarzyński, Jerzy Drapała, Zbigniew Mieleszko, Jan Paszek, Tadeusz Kusy.

 

sezon 1981/82 - IV liga (trener Michał Paszek)
– w górnym rzędzie od lewej: Piotr Słówko, Jan Sroka, Andrzej Babski, Stanisław Brusik, Zbigniew Zawisza, Mieczysław Starniowski, Tadeusz Kusy, Zdzisław Makowiecki, trener Michał Paszek,
- w dolnym rzędzie od lewej: Zbigniew Hatylak, Franciszek Strojek, Wiesław Bigas, Franciszek Lisowiec, Jan Paszek, Zenon Janiec.

 

sezon 1982/83 – IV LIGA (awans do III ligi – trener Michał Paszek)
w górnym rzędzie od lewej: Czesław Dec, Janusz Bajda, Tadeusz Kusy, Zbigniew Dec, Zbigniew Piech, Andrzej Babski, Stanisław Bigas, Ryszard Kręcidło, Jerzy Mierzwiński, Jan Pytel, Jan Sroka,
w dolnym rzędzie: Zdzisław Makowiecki, Jan Paszek, Wiesław Bigas, Franciszek Lisowiec, Zbigniew Mieleszko, Zbigniew Hatylak, Franciszek Strojek, Stanisław Paszek.


 

 

 
Wspomnienia w niesportowych czasach E-mail
Autor: redakcja   
Thursday, 23 April 2020
ZDJĘCIA Z ALBUMU  (01-16.07.1980 r.)
40 lat temu nasza I drużyna piłkarska przebywała na Obozie Sportowym w Belgradzie (była Republika Jugosławii).  
Wyjazd organizowany był w ramach  współpracy i wymiany z klubem FK „Prva Iskra” Barić.
 
mecz towarzyski „PRVA ISKRA” Barić – ZKS „Unia” Nowa Sarzyna – Obernowac (Jugosławia) 
 
mecz towarzyski „FK Żica” – ZKS „Unia” Nowa Sarzyna
(rozgrywany w ramach obchodów Święta Narodowego Jugosławii – rocznica  bitwy o Górę Kozara)
 
z meczu  „FK Żica” – ZKS „Unia” Nowa Sarzyna
 
w górnym rzędzie od lewej: Jerzy Drapała, Janusz Sarzyński, Zbigniew Hatylak, Stanisław Bigas, Zbigniew Mieleszko
w dolnym rzędzie od lewej: Władysław Skwirut- kierownik Sekcji PN, Stanisław Kiełbowicz, Jan Paszek, Bogusław Raś, Walerian Żuraw- Członek Zarządu, Tadeusz Kusy, Janusz Hawer, Jan Sroka, Jan Majewski
pozostali uczestniczy obozu: Ryszard Kręcidło, Andrzej Tomczyk, Franciszek Strojek, Janusz Bajda,

Wyniki gier sparingowych rozgrywanych  w ramach programu obozu:
1.    FK „AVALA”  Belgrad (III liga) – ZKS „Unia”  Nowa Sarzyna 0:4 (bramki dla Unii: Bogusław Raś, Jan Sroka, Zbigniew Mieleszko, Jan Majewski)
2.    OFK Belgrad (I Liga) – ZKS „Unia” Nowa Sarzyna 8:1 (Janusz Sarzyński)
3.    FK „Prva Iskra” Barić  (III liga)– ZKS „Unia” Nowa Sarzyna 3-1  (Zbigniew Mieleszko)
4.    FK Żica (liga Regionalna) – ZKS „Unia” Nowa Sarzyna 1:1 (Janusz Bajda)
 
w górnym rzędzie od lewej: Leon Stelmach, Władysław Kulec, przedstawiciel klubu z Barić, Piotr Józefara, Władysław Gamoń, Walerian Żuraw, Stanisław Cupiał, Bogusław Raś, Władysław Skwirut, Augustyn Wojnar, Stanisław Kiełbowicz, Janusz Hawer, Stanisław Bigas,  Jerzy Drapała, Ryszard Kręcidło, Jan Sroka, Jan Majewski, Andrzej Tomczyk, Józef Mazur, Bronisław Zieliński
w dolnym rzędzie: Tadeusz Kusy, Franciszek Strojek, Janusz Bajda, Zbigniew Hatylak, Janusz Sarzyński, Jan Paszek, Zbigniew Mieleszko.
 
w górnym rzędzie od lewej: Trener Stanisław Cupiał, Bogusław Raś, Augustyn Wojnar, Piotr Józefara,  Władysław Kulec, przedstawiciel klubu z Barić, Bronisław Zieliński, Władysław Gamoń, Tadeusz Kusy, Józef Mazur, Andrzej Tomczyk, Bronisław Chmira, Ryszard Kręcidło
w dolnym rzędzie: Janusz Bajda, Stanisław Bigas, Janusz Sarzyński, Franciszek Strojek, Władysław Skwirut, Zbigniew Hatylak, Janusz Hawer, Jerzy Drapała, Zbigniew Mieleszko, Jan Sroka, Jan Majewski, przedstawiciel klubu z Barić.
 
 
 
Wyrazy współczucia E-mail
Autor: redakcja   
Saturday, 11 April 2020
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 106 - 120 z 3088
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny mecz

 vs.

20. kolejka V ligi

Azalia W. Zarczycka - UNIA -:-

wiosna 2021 r.

 

Poprzedni mecz

 vs.

19. kolejka V ligi

Bukowa Jastkowice - UNIA 0:6

niedziela 22.11., godz. 13:00