MZKS UNIA NOWA SARZYNA
POWIATOWA LIGA TRAMPKARZY - 2020 E-mail
Autor: Zbigniew Hatylak   
Tuesday, 21 July 2020

 

Powiatowa Liga Trampkarzy 2020

 

Wyniki  gier:

Złotsan Kuryłówka – Unia Nowa Sarzyna 0-3

Sparta Leżajsk – Viktoria Giedlarowa 0-2

Grodziszczanka – Złotsan  Kuryłowka  0-0

Azalia Wola Z- Sparta Leżajsk 4-0

Viktoria – Grodziszczanka 0-2

Unia – Azalia 2-0

Sparta – Unia 1-1

Złotsan – Viktoria 1-1

Azalia – Grodziszczanka 2-0

Złotsan – Sparta 0-1

Unia- Grodziszczanka 2-3

Viktoria- Azalia 1-4

Sparta -  Grodziszczanka  1-2

Viktoria – Unia 0-6

Złotsan – Azalia 1-6

 

Tabela:

1 Azalia Wola Zarczycka         12 punktów      (16-4)

2. Unia Nowa Sarzyna       10 punktów   (14-4)

3.Grodzisszczanka                  10 punktów   (7-3)

4.Sparta Leżajsk                      4 punkty      (3-9)

5.Viktoria Giedlarowa              4 punkty      (4-13)

6.Złotsan Kuryłówka               1 punkt        (2-11)


 

 
Pucharowa wygrana z Sokołem Nisko E-mail
Autor: Zbigniew Hatylak   
Saturday, 18 July 2020
Półfinał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Stalowa Wola:
 
UNIA Nowa Sarzyna - SOKÓŁ Nisko 2:0 (0:0) 
(Krystian Błajda -84', 90')
 
skład Unii: Żuraw, Wiatr, Pieróg, Wośko, Gnidec, Grzeskiewicz, Iskra, Błajda, Bieńkowski (68' Grabarz), Łuczak, Madej
 

- mecz finałowy:
UNIA Nowa Sarzyna - SOKÓŁ Sokolniki  

zostanie rozegrany w dniu 22bm  tj. środa  o godz.17:00 na stadionie MKS "Sokół" Nisko 
 
Zaczynamy od okręgowego półfinału Pucharu Polski E-mail
Autor: redakcja   
Thursday, 16 July 2020
 
Komunikat PZPN dotyczący organizacji meczów piłkarskich w okresie trwania stanu epidemii SARS-COV-2. E-mail
Autor: Zbigniew Hatylak   
Thursday, 09 July 2020

W Y T Y C Z N E

dotyczące rozgrywek  IV ligi i niższych klas rozgrywkowych

sezonu 2020/2021 w okresie trwania stanu epidemii  SARS-CoV-2 .

 

 

Wytyczne zostały opracowane   na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku oraz dnia 19 czerwca 2020 roku  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .

 (Dz.U z 2020 r.  poz. 964 oraz poz. 1031 ; Dz.U z 2020 r.   poz. 1066  ) .

 

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych :

1)        weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, współzawodnictwie  sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego ( zgodnie z Ustawą nie więcej niż 150 osób ) .

2)        dezynfekuje  szatnie  i węzły sanitarne,

3)        zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

4)        dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

5)        zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami ,

6)        osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.   

 

W przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu  (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów  lub bez) możliwy jest udział publiczności , jeżeli udostępnione zostało co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku  braku wyznaczonych  miejsc na widowni przy zachowaniu odległości  2 m , z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności ( zgodnie z weryfikację boiska na sezon 2020/2021) .

 

Na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany:

 1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;

2) zachować 2 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

 

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera a także osoby która uczestniczy w wydarzeniu sportowym.                      Zaleca się aby zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera miały zakryty nos i usta.

 

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, nie dotyczy:


1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2)
widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

 Sprzedaż biletów

 

Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną .                                      W przypadku braku możliwości sprzedaży biletów w sposób elektroniczny (niższe klasy rozgrywkowe ) istnieje możliwość zakupu biletu         z zachowaniem wymogów  ( zakrywanie ust i nosa , zachowanie odległości 2 m od następnego widza ) .

 

W przypadku braku możliwości spełnienia wymienionych wymogów gospodarz zawodów ,

  może podjąć decyzję o rozgrywaniu meczu bez udziału publiczności .

 

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych , stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie                    z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji) .

 

Główne objawy  Covid : ( temperatura powyżej 38 stopni , kaszel , duszności , katar , ból głowy , biegunka , wymioty ,zaburzenia snu , węchu , smaku , wysypka , pobyt w obszarze wysokiego  ryzyka, kontakt z osobą chorującą na Covid )

 

 

 

 

 

 

 

Zalecenia  do wytycznych

w związku z wprowadzaniem stanu epidemii Covid-19

 


1. Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej , prysznicy ,  przestrzeni wspólnych oraz promować   i stosować zasady prewencyjne ( dbamy o siebie i innych osób przebywających na meczu )  :
-  zakrywanie ust i nosa ( maseczki ) ,

-  częste mycie lub dezynfekowanie rąk,
-  zachowanie dystansu 2 m ,
-  zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu,
-  unikanie dotykania oczu i ust.
Tam, gdzie jest to możliwe należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, wietrzenie pomieszczeń ,  zachować otwarte drzwi aby ograniczyć dotykanie klamek.
Miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na teren klubu , zawodników  i  kibiców .
Organizator współzawodnictwa sportowego  jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku .

 

                                                                    Organizacja meczów :
Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji  rąk.
1) Korzystanie z szatni – zawodnicy .
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na mecz przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie obiektu – szczególnie dotyczy gości .
Na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny.

Uwaga : Klub gościa  -  przed zawodami winien  uzgodnić czy gospodarz umożliwi drużynie korzystanie z szatni   . Jeżeli  jest to  możliwe -  to  na jakich zasadach by zminimalizować ryzyko przenoszenia zakażeń .  

2) Korzystanie z szatni – sędziowie .
 Zaleca się, aby sędziowie przyjechali na mecz przebrani  . W pomieszczeniu dla sędziów  mogą przebywać jedynie sędziowie .    Odprawa z  kierownikami drużyn / przekazanie dokumentów  na wolnym powietrzu , zachowując dystans . Protokoły po meczowe ( kartki )  , kierownicy drużyn podpisują oddzielnie .

3) Korzystanie z budynku klubowego . Jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet.
4) Rozgrzewka : Na swoich połowach – oddzielnie gospodarze i goście  . Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy.
5) Zawody
Zaleca się, aby zawodnicy ( sędziowie )  nie schodzili w przerwie do szatni o ile jest to możliwe . Należy uzgodnić  przed zawodami na odprawie - w przypadku złych  warunków  atmosferycznych  - zejście zawodników na przerwę  .  Wejście na boisko -  najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów  na płytę boiska, bez uścisku dłoni, zawodników , sędziów  , bez wspólnego ustawiania zespołów ( zalecenia dotyczą  w przerwie meczu  i po zawodach ) .

Do wykorzystania :

Oświadczenie zawodnika.

 

 
Terminarz gier Kl. Okręgowej Seniorów - Runda Jesienna Sezonu 2020/2021 E-mail
Autor: Zbigniew Hatylak   
Wednesday, 08 July 2020

Kolejka 1 - 25-26 lipca

 

PUKS Francesco Jelna

-

---

Unia Nowa Sarzyna

-

Azalia Wola Zarczycka

Stal Nowa Dęba

-

Bukowa Jastkowice

LKS Brzyska Wola

-

Jeziorak Chwałowice

Słowianin Grębów

-

ŁKS Łowisko

Sokół Sokolniki

-

Stal Gorzyce

Podlesianka Kamień

-

Sokół Kamień

Czarni Lipa

-

Siarka II Tarnobrzeg

Olimpia Pysznica

-

Transdźwig Stale

LZS Ździary

-

Pogoń Leżajsk

 

kolejka 2 - 1-2 sierpnia

 

---

-

Pogoń Leżajsk

Transdźwig Stale

-

LZS Ździary

Siarka II Tarnobrzeg

-

Olimpia Pysznica

Sokół Kamień

-

Czarni Lipa

Stal Gorzyce

-

Podlesianka Kamień

ŁKS Łowisko

-

Sokół Sokolniki

Jeziorak Chwałowice

-

Słowianin Grębów

Bukowa Jastkowice

-

LKS Brzyska Wola

Azalia Wola Zarczycka

-

Stal Nowa Dęba

PUKS Francesco Jelna

-

Unia Nowa Sarzyna

 

Kolejka 3 - 8-9 sierpnia

 

Unia Nowa Sarzyna

-

---

Stal Nowa Dęba

-

PUKS Francesco Jelna

LKS Brzyska Wola

-

Azalia Wola Zarczycka

Słowianin Grębów

-

Bukowa Jastkowice

Sokół Sokolniki

-

Jeziorak Chwałowice

Podlesianka Kamień

-

ŁKS Łowisko

Czarni Lipa

-

Stal Gorzyce

Olimpia Pysznica

-

Sokół Kamień

LZS Ździary

-

Siarka II Tarnobrzeg

Pogoń Leżajsk

-

Transdźwig Stale

 

Kolejka 4 - 15-16 sierpnia

 

---

-

Transdźwig Stale

Siarka II Tarnobrzeg

-

Pogoń Leżajsk

Sokół Kamień

-

LZS Ździary

Stal Gorzyce

-

Olimpia Pysznica

ŁKS Łowisko

-

Czarni Lipa

Jeziorak Chwałowice

-

Podlesianka Kamień

Bukowa Jastkowice

-

Sokół Sokolniki

Azalia Wola Zarczycka

-

Słowianin Grębów

PUKS Francesco Jelna

-

LKS Brzyska Wola

Unia Nowa Sarzyna

-

Stal Nowa Dęba

 

Kolejka 5 - 22-23 sierpnia

 

Stal Nowa Dęba

-

---

LKS Brzyska Wola

-

Unia Nowa Sarzyna

Słowianin Grębów

-

PUKS Francesco Jelna

Sokół Sokolniki

-

Azalia Wola Zarczycka

Podlesianka Kamień

-

Bukowa Jastkowice

Czarni Lipa

-

Jeziorak Chwałowice

Olimpia Pysznica

-

ŁKS Łowisko

LZS Ździary

-

Stal Gorzyce

Pogoń Leżajsk

-

Sokół Kamień

Transdźwig Stale

-

Siarka II Tarnobrzeg

 

Kolejka 6 - 29-30 sierpnia

 

---

-

Siarka II Tarnobrzeg

Sokół Kamień

-

Transdźwig Stale

Stal Gorzyce

-

Pogoń Leżajsk

ŁKS Łowisko

-

LZS Ździary

Jeziorak Chwałowice

-

Olimpia Pysznica

Bukowa Jastkowice

-

Czarni Lipa

Azalia Wola Zarczycka

-

Podlesianka Kamień

PUKS Francesco Jelna

-

Sokół Sokolniki

Unia Nowa Sarzyna

-

Słowianin Grębów

Stal Nowa Dęba

-

LKS Brzyska Wola

 

Kolejka 7 - 5-6 września

 

LKS Brzyska Wola

-

---

Słowianin Grębów

-

Stal Nowa Dęba

Sokół Sokolniki (k. Stalowej Woli)

-

Unia Nowa Sarzyna

Podlesianka Kamień

-

PUKS Francesco Jelna

Czarni Lipa

-

Azalia Wola Zarczycka

Olimpia Pysznica

-

Bukowa Jastkowice

LZS Ździary

-

Jeziorak Chwałowice

Pogoń Leżajsk

-

ŁKS Łowisko

Transdźwig Stale

-

Stal Gorzyce

Siarka II Tarnobrzeg

-

Sokół Kamień

 

Kolejka 8 - 12-13 września

 

---

-

Sokół Kamień

Stal Gorzyce

-

Siarka II Tarnobrzeg

ŁKS Łowisko

-

Transdźwig Stale

Jeziorak Chwałowice

-

Pogoń Leżajsk

Bukowa Jastkowice

-

LZS Ździary

Azalia Wola Zarczycka

-

Olimpia Pysznica

PUKS Francesco Jelna

-

Czarni Lipa

Unia Nowa Sarzyna

-

Podlesianka Kamień

Stal Nowa Dęba

-

Sokół Sokolniki

LKS Brzyska Wola

-

Słowianin Grębów

 

Kolejka 9 - 19-20 września

 

Słowianin Grębów

-

---

Sokół Sokolniki

-

LKS Brzyska Wola

Podlesianka Kamień

-

Stal Nowa Dęba

Czarni Lipa

-

Unia Nowa Sarzyna

Olimpia Pysznica

-

PUKS Francesco Jelna

LZS Ździary

-

Azalia Wola Zarczycka

Pogoń Leżajsk

-

Bukowa Jastkowice

Transdźwig Stale

-

Jeziorak Chwałowice

Siarka II Tarnobrzeg

-

ŁKS Łowisko

Sokół Kamień

-

Stal Gorzyce

 

Kolejka 10 - 26-27 września

 

---

-

Stal Gorzyce

ŁKS Łowisko

-

Sokół Kamień

Jeziorak Chwałowice

-

Siarka II Tarnobrzeg

Bukowa Jastkowice

-

Transdźwig Stale

Azalia Wola Zarczycka

-

Pogoń Leżajsk

PUKS Francesco Jelna

-

LZS Ździary

Unia Nowa Sarzyna

-

Olimpia Pysznica

Stal Nowa Dęba

-

Czarni Lipa

LKS Brzyska Wola

-

Podlesianka Kamień

Słowianin Grębów

-

Sokół Sokolniki

 

Kolejka 11 - 3-4 października

 

Sokół Sokolniki

-

---

Podlesianka Kamień

-

Słowianin Grębów

Czarni Lipa

-

LKS Brzyska Wola

Olimpia Pysznica

-

Stal Nowa Dęba

LZS Ździary

-

Unia Nowa Sarzyna

Pogoń Leżajsk

-

PUKS Francesco Jelna

Transdźwig Stale

-

Azalia Wola Zarczycka

Siarka II Tarnobrzeg

-

Bukowa Jastkowice

Sokół Kamień

-

Jeziorak Chwałowice

Stal Gorzyce

-

ŁKS Łowisko

 

Kolejka 12 - 10-11 października

 

---

-

ŁKS Łowisko

Jeziorak Chwałowice

-

Stal Gorzyce

Bukowa Jastkowice

-

Sokół Kamień

Azalia Wola Zarczycka

-

Siarka II Tarnobrzeg

PUKS Francesco Jelna

-

Transdźwig Stale

Unia Nowa Sarzyna

-

Pogoń Leżajsk

Stal Nowa Dęba

-

LZS Ździary

LKS Brzyska Wola

-

Olimpia Pysznica

Słowianin Grębów

-

Czarni Lipa

Sokół Sokolniki

-

Podlesianka Kamień

 

Kolejka 13 - 17-18 października

 

Podlesianka Kamień

-

---

Czarni Lipa

-

Sokół Sokolniki

Olimpia Pysznica

-

Słowianin Grębów

LZS Ździary

-

LKS Brzyska Wola

Pogoń Leżajsk

-

Stal Nowa Dęba

Transdźwig Stale

-

Unia Nowa Sarzyna

Siarka II Tarnobrzeg

-

PUKS Francesco Jelna

Sokół Kamień

-

Azalia Wola Zarczycka

Stal Gorzyce

-

Bukowa Jastkowice

ŁKS Łowisko

-

Jeziorak Chwałowice

 

Kolejka 14 - 24-25 października

 

---

-

Jeziorak Chwałowice

Bukowa Jastkowice

-

ŁKS Łowisko

Azalia Wola Zarczycka

-

Stal Gorzyce

PUKS Francesco Jelna

-

Sokół Kamień

Unia Nowa Sarzyna

-

Siarka II Tarnobrzeg

Stal Nowa Dęba

-

Transdźwig Stale

LKS Brzyska Wola

-

Pogoń Leżajsk

Słowianin Grębów

-

LZS Ździary

Sokół Sokolniki

-

Olimpia Pysznica

Podlesianka Kamień

-

Czarni Lipa

 

Kolejka 15 - 31 października

 

Czarni Lipa

-

---

Olimpia Pysznica

-

Podlesianka Kamień

LZS Ździary

-

Sokół Sokolniki

Pogoń Leżajsk

-

Słowianin Grębów

Transdźwig Stale

-

LKS Brzyska Wola

Siarka II Tarnobrzeg

-

Stal Nowa Dęba

Sokół Kamień

-

Unia Nowa Sarzyna

Stal Gorzyce

-

PUKS Francesco Jelna

ŁKS Łowisko

-

Azalia Wola Zarczycka

Jeziorak Chwałowice

-

Bukowa Jastkowice

 

Kolejka 16 - 7-8 listopada

 

---

-

Bukowa Jastkowice

Azalia Wola Zarczycka

-

Jeziorak Chwałowice

PUKS Francesco Jelna

-

ŁKS Łowisko

Unia Nowa Sarzyna

-

Stal Gorzyce

Stal Nowa Dęba

-

Sokół Kamień

LKS Brzyska Wola

-

Siarka II Tarnobrzeg

Słowianin Grębów

-

Transdźwig Stale

Sokół Sokolniki

-

Pogoń Leżajsk

Podlesianka Kamień

-

LZS Ździary

Czarni Lipa

-

Olimpia Pysznica

 

Kolejka 17 - 11 listopada

 

Olimpia Pysznica

-

---

LZS Ździary

-

Czarni Lipa

Pogoń Leżajsk

-

Podlesianka Kamień

Transdźwig Stale

-

Sokół Sokolniki

Siarka II Tarnobrzeg

-

Słowianin Grębów

Sokół Kamień

-

LKS Brzyska Wola

Stal Gorzyce

-

Stal Nowa Dęba

ŁKS Łowisko

-

Unia Nowa Sarzyna

Jeziorak Chwałowice

-

PUKS Francesco Jelna

Bukowa Jastkowice

-

Azalia Wola Zarczycka

 

Kolejka 18 - 14-15 listopada

 

---

-

Azalia Wola Zarczycka

PUKS Francesco Jelna

-

Bukowa Jastkowice

Unia Nowa Sarzyna

-

Jeziorak Chwałowice

Stal Nowa Dęba

-

ŁKS Łowisko

LKS Brzyska Wola

-

Stal Gorzyce

Słowianin Grębów

-

Sokół Kamień

Sokół Sokolniki

-

Siarka II Tarnobrzeg

Podlesianka Kamień

-

Transdźwig Stale

Czarni Lipa

-

Pogoń Leżajsk

Olimpia Pysznica

-

LZS Ździary

 

Kolejka 19 - 21-22 listopada

 

LZS Ździary

-

---

Pogoń Leżajsk

-

Olimpia Pysznica

Transdźwig Stale

-

Czarni Lipa

Siarka II Tarnobrzeg

-

Podlesianka Kamień

Sokół Kamień

-

Sokół Sokolniki  

Stal Gorzyce

-

Słowianin Grębów

ŁKS Łowisko

-

LKS Brzyska Wola

Jeziorak Chwałowice

-

Stal Nowa Dęba

Bukowa Jastkowice

-

Unia Nowa Sarzyna

Azalia Wola Zarczycka

-

PUKS Francesco Jelna

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 91 - 105 z 3088
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny mecz

 vs.

20. kolejka V ligi

Azalia W. Zarczycka - UNIA -:-

wiosna 2021 r.

 

Poprzedni mecz

 vs.

19. kolejka V ligi

Bukowa Jastkowice - UNIA 0:6

niedziela 22.11., godz. 13:00